Declaraţie fiscală pentru stabilirea IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN in cazul persoanelor fizice
Cerere pentru eliberarea unui CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate Bugetului Local
Contract de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport
Cerere SCUTIRE IMPOZITE şi taxe locale